Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat

In verband met stralingshygiëne zijn leefregels nodig voor mensen die voor hun prostaatkanker behandeld zijn met radioactieve jodium-125 (I-125) zaadjes. Deze NCS communicatie bestaat uit een begeleidende tekst, een spreadsheet voor eventuele (controle) berekeningen en drie documenten die kunnen dienen als opzet voor een patiëntinformatiebrief, een zogeheten reisbrief en, indien nodig, een informatiebrief voor het crematorium. 

Deze NCS communicatie is voorgelegd aan het RIVM en de ANVS. De ANVS heeft een Handelingsperspectief voor uitvaartbedrijven opgesteld waarin staat dat crematie na een half jaar na implantatie mogelijk is en dat het uitstrooien van de as over zee na anderhalf jaar na implantatie toegestaan is. Uitstrooiing over land  kan na vijf jaar.

Hoewel het flowschema in het handelingsperspectief suggereert dat verwijderen van de bron de voorkeur heeft ("Is het mogelijk en wenselijk om de radioactieve bron te verwijderen?"), is dat pas nodig als de tijd tussen implantatie en crematie (of eventueel de gewenste datum van uitstrooien van de as) te kort is.

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Formele NCS Communicaties See all files

Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming

in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg, voorheen het GHI bulletin

+ More about and download

Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat

Diverse informatiebrieven en een rekensheet

+ More about and download

Blootstellingsinformatie patiënten in medisch dossier

+ More about and download

Eindtermen Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten

die gebruik maken van röntgenapparatuur

+ More about and download

Ministeriële Regeling deskundigheidseisen stralingsbescherming

Correspondentie MBT MR

+ More about and download

Niet-blootgestelde werknemers die bronnen bedienen in de gezondheidszorg

C-werknemer

+ More about and download