Niet-blootgestelde werknemers die bronnen bedienen in de gezondheidszorg

Het platform heeft in reactie op het rapport van de gezonheidsraad "Persoonsdosimetrie bij beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling." Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienummer 2008/07 een leidraad geschreven voor de implementatie van de zogenaamde C-werknemer. Daarop heet het ministerie van SZW een reactie geschreven.

De leidraad inclusief de reactie van het ministerie kan gebruikt worden om de C-werknemer in het ziekenhuis vorm te geven. De zogenaamde C-werknemer heeft geen officële status. Deze documentatie is, samen met een gedegen RIAS, te gebruiken om te beoordelen op welke afdelingen in het ziekenhuis de persoonsdosimeter afgeschaft kunnen worden.Formele NCS Communicaties See all files

Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming

in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg, voorheen het GHI bulletin

+ More about and download

Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat

Diverse informatiebrieven en een rekensheet

+ More about and download

Blootstellingsinformatie patiënten in medisch dossier

+ More about and download

Eindtermen Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten

die gebruik maken van röntgenapparatuur

+ More about and download

Ministeriële Regeling deskundigheidseisen stralingsbescherming

Correspondentie MBT MR

+ More about and download

Niet-blootgestelde werknemers die bronnen bedienen in de gezondheidszorg

C-werknemer

+ More about and download