Eindtermen Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten

Vastlegging van de Eindtermen, waarbij in voetnoot 15, pgaina 6 de NCS wordt verzocht om praktische handvatten te ontwikkelen voor een prospectieve risicoanalyse van de blootstelling van patiënten rondom het gebruik van röntgenapparatuur bij doorlichtprocedures. De letterlijke tekst is:

Het Ministerie van VWS zal aan de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) eenmalig verzoeken om de betreffende procedures generiek in kaart te brengen (met een drie- tot vijfjaarlijkse cyclus) inclusief een algemene praktische aanbeveling voor het uitvoeren van een risicoanalyse in het ziekenhuis voor betreffende procedures en adviezen inzake “Best Practices”. De risicoanalyse in het ziekenhuis wordt uitgevoerd in multidisciplinair overleg met ten minste een klinisch fysicus en een (interventie)radioloog, onder eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het betreffende ziekenhuis (zie Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in Ziekenhuizen, NFU, NVZ, Revalidatie Nederland, 2011 en Kwaliteitswet zorginstellingen).Formele NCS Communicaties See all files

Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming

in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg, voorheen het GHI bulletin

+ More about and download

Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat

Diverse informatiebrieven en een rekensheet

+ More about and download

Blootstellingsinformatie patiënten in medisch dossier

+ More about and download

Eindtermen Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten

die gebruik maken van röntgenapparatuur

+ More about and download

Ministeriële Regeling deskundigheidseisen stralingsbescherming

Correspondentie MBT MR

+ More about and download

Niet-blootgestelde werknemers die bronnen bedienen in de gezondheidszorg

C-werknemer

+ More about and download