Dit onderwerp gaat over nut en noodzaak om het gebruik van ioniserende straling expliciet in de vergunning vast te leggen. Dit naast de gebruikelijk rechtvaardiging hiervan.

Dit onderwerp wordt getrokken door Jan Habraken

Meer informatie kan verkregen worden via de secretaris van het platform.