Dit onderwerp gaat ovder de vrijstellingsgrens van kunstmatige nucliden. Jan Habraken is hier contact persoon voor.

Meer informatie kan verkregen worden via de secretaris van het platform.