NCS platform “Stralingsbescherming in het ziekenhuis”

Het NCS platform “Stralingsbescherming in het ziekenhuis” is 29 April 2010 opgericht door Kees Visscher, Koos Geleijns en Jeroen van de Kamer. Er is frequent contact met de ministeries van VWS en SZW.

Taakstelling van het platform

  • Advisering wat betreft de regelgeving KEW die betrekking heeft op de aandachtsgebieden van de NCS.
  • Begeleiden en initiëren van de totstandkoming van praktische handvatten voor de naleving en invulling van bestaande en nieuwe regelgeving KEW op het gebied van de aandachtsgebieden van de NCS. Dit geschiedt vanuit het werkveld en voor het werkveld van de stralende beroepen, werkzaam in academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen en/of zelfstandige instituten

Contact

Het platform is te bereiken via platformsecretaris-at-radiationdosimetry.org

Leden

De leden van het platform zijn hier te vinden.