Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming

In Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg

Binnen het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is de verantwoordelijkheid rondom het gebruik van ioniserende straling geregeld, waaronder die in het ziekenhuis.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het veld en andere belanghebbende organisaties de opdracht gegeven om gezamenlijk, onder regie van VWS, een praktische richtlijn te maken voor het veld waarin de verantwoordelijkheidsstructuur rondom het gebruik van ioniserende straling in zorginstellingen vastgelegd is.

Deze richtlijn is tot stand gekomen in goede samenwerking met de volgende verenigingen en organisaties:
- Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS)
- Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
- Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
- Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR)
- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
- Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
- Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
- College Zorg Opleidingen (CZO)
- Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Inhoudelijk is het stuk vastgesteld, maar voor eventuele opmerkingen of onduidelijkheden kunt u zich richten tot één van de bovengenoemde verenigingen of organisaties, bij voorkeur de vereniging waarvan u lid bent. Mocht u niet bekend zijn met deze verenigingen of organisaties, dan kunt u contact opnemen met de NCS.
VWS faciliteert de totstandkoming in een eventueel nieuwe versie.

Deze richtlijn is met de meeste zorg samengesteld maar de wettekst in het Bbs is leidend bij de interpretatie hiervan.


Formele NCS Communicaties See all files

Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming

in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg, voorheen het GHI bulletin

+ More about and download

Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat

Diverse informatiebrieven en een rekensheet

+ More about and download

Blootstellingsinformatie patiënten in medisch dossier

+ More about and download

Eindtermen Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten

die gebruik maken van röntgenapparatuur

+ More about and download

Ministeriële Regeling deskundigheidseisen stralingsbescherming

Correspondentie MBT MR

+ More about and download

Niet-blootgestelde werknemers die bronnen bedienen in de gezondheidszorg

C-werknemer

+ More about and download