RIAS-NG: Rekenhulp RI&E voor Nucleair Geneeskundige verrichtingen in ziekenhuizen

Deze documenten beschrijven het deel van de RIAS voor Nucleaire Geneeskunde en moeten in samenhang gezien worden met het generieke deel. Ze dienen als inspiratiebron om een RI&E te maken maar moeten niet gezien worden als dwingend template.

In het document “PDF RIAS-NG_20140704” wordt een model beschreven voor de risico-inventarisatie van werknemers bij handelingen met radioactieve stoffen in het kader van medische toepassingen. De nadruk ligt op het rekenmodel voor het bepalen van mogelijke risico's van voorspelbare scenario's, zowel bij reguliere werkzaamheden als bij voorziene onbedoelde gebeurtenissen.

Een update van dit model is uitgewerkt in een Excel spreadsheet: “Excel RIAS NG V2 0”, deze vervangt de in voornoemd document vermeldde rekensheets. In de tabbladen met literatuurwaarden wordt steeds de bron vermeldt, deze waarden zijn zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen, bij het ontbreken ervan is het betreffende veld niet ingevuld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om in deze gevallen waar nodig een goed onderbouwde waarde in te vullen. In de tabbladen met onderzoeken, handelingen en dosisberekeningen zijn enkele voorbeelden ter illustratie uitgewerkt. Met name voor wat betreft de VOG’s komen deze niet noodzakelijk overeen met daadwerkelijk opgetreden incidenten. De rekenbladen zijn zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd door een werkgroep. Er is echter geen formele validatie gedaan, waarmee het gebruik van de rekenbladen, alsmede de verkregen resultaten onder verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen.

Verder staat in het document “PDF RING presentatie Rekensheets RB” de presentatie van Remko Bijkerk op de kringdag van 1 november 2019, als toelichting op de nieuwe spreadsheet. Als laatste staat er een presentatie van Marinette van der Graaf (document “Van_der_Graaf_-_onderzoek_extremiteitendosis”) over extremiteitendosis. De problemen die vermeld zijn in deze presentatie zijn inmiddels verholpen in de nieuwe spreadsheet (“Excel RIAS NG V2 0”).

Redactie: Theo Adriaensen, Kees Bergsma en Remko Bijkerk 

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Reacties

Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur vrijdag, 3 januari 2020
Dit document is gepresenteerd op 1 november 2019 tijdens de NVKF Nascholing Risico Inventarisatie en Evaluatie
Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur vrijdag, 20 december 2019
Dit is de versie van december 2019

Reageren

RIAS NG See all files

RIAS-NG: Rekenhulp RI&E voor Nucleair Geneeskundige verrichtingen in ziekenhuizen

RIAS NG

+ More about and download