RIAS-NG: Aanbevelingen risicoanalyse en -evaluatie voor Nucleair Geneeskundige verrichtingen in ziek

Dit document beschrijft een model voor de risico-inventarisatie van werknemers bij handelingen met radioactieve stoffen in het kader van medische toepassingen. De nadruk ligt hierbij op het rekenmodel voor het bepalen van mogelijke risico's van voorspelbare scenario's, zowel bij reguliere werkzaamheden als bij voorziene onbedoelde gebeurtenissen. Het rapport behandelt in het kort de samenhang met algemene veiligheid management systemen in ziekenhuizen. Daarna wordt aandacht besteed aan de methode van het gebruiken van signaleringsniveaus. De signaleringsniveaus worden gebruikt om de grootte van reguliere en potentiële blootstellingen aan straling te kunnen inschatten. Het rekenmodel van deze signaleringsniveaus is gebaseerd op referentiescenario's. Dit rapport is een stap naar het standaardiseren van risico-inventarisatie bij veel voorkomende handelingen met radioactieve stoffen in het kader van medische toepassingen.

Redactie: Theo Adriaensen, Kees Bergsma en Remko Bijkerk 

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Reageren

RIAS NG See all files

RIAS-NG: Aanbevelingen risicoanalyse en -evaluatie voor Nucleair Geneeskundige verrichtingen in ziek

RIAS NG

+ More about and download

RIAS-NG: Schatting opgelopen dosis bij ongewenste blootstelling

Voorzien, onbedoelde gebeurtenissen bij Nucleaire Geneeskunde

+ More about and download