Reisbrieven & uitvaart

Reisbrieven

Het kan voorkomen dat een patiënt die een onderzoek heeft ondergaan met radioactieve stoffen of die behandeld is met radioactieve stoffen gedetecteerd wordt bij bijvoorbeeld een douane. In die gevallen kan het helpen als de patiënt hierover een brief vanuit de zorginstelling kan overleggen, een reisbrief.

Hieronder staan enkele Spreadsheets die kunnen helpen met het berekenen van de dosisbijdrage aan de omgeving door dergelijke patiënten. Daarnaast is er een algemene brief die stelt dat patiënt radioactieve stoffen toegediend heeft gekregen maar geen gevaar vormt voor de omgeving, zowel in PDF als in Word format. Meestal is het voldoende de algemene brief mee te geven maar het is ook mogelijk de precieze berekening met het Spreadsheet te geven.

Als laatste is er een spreadsheet waarmee op basis van fysisch verval bepaald kan worden of de activiteit in een patiënt boven een gestelde drempelwaarde komt. Hiermee kan worden vastgesteld of de activiteit in de patiënt kan leiden tot verhoogde blootstelling van anderen. Dit kan helpen bij het vaststellen of een begeleidende brief wenselijk is. Merk op dat stralingsdetectoren bij veiligheidscontroles op bijvoorbeeld luchthavens zo gevoelig kunnen zijn, dat een zeer lage activiteit gemeten kan worden die nauwelijks een verhoogde blootstelling geeft. Dit kan aanleiding zijn om laagdrempelig een reisbrief te verstrekken.

I-125 brachytherapie

Informatie voor patiënten die een I-125 behandeling van de prostaat hebben gehad staat bij de NCS communicatie Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat.

Uitvaart

De ANVS heeft een handelingsperspectief voor uitvaartbedrijven geschreven in het geval patiënten die behandeld zijn met I-125 brachytherapie of met radionuclidentherapie vroegtijdig overlijden. In dat document staat wanneer een eventuele crematie en het uitstrooien van de as na radionuclidentherapie veilig kan en welke andere maatregelen bij een uitvaart nodig zijn. Een kopie van dit document staat onderaan deze pagina. Hoewel het flowschema in dat handelingsperspectief suggereert dat verwijderen van de bron de voorkeur heeft ("Is het mogelijk en wenselijk om de radioactieve bron te verwijderen?"), is dat pas nodig als de tijd tussen de radionuclidentherapie en crematie (of eventueel de gewenste datum van uitstrooien van de as) te kort is.

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Reageren

Reisbrieven & Crematie See all files

Reisbrieven & uitvaart

Hoe om te gaan met overledenen die om medische redenen radioactieve stoffen hebben toegediend gekregen

+ More about and download