Reisbrieven & Crematie

Op sommige douanes in de Verenigde Staten van Amerika en Rusland kan het zijn dat er stralingsdetectiepoorten staan. Deze zouden af kunnen gaan als een patiënt die recent is behandeld met radioactieve stoffen een dergelijke poort passeert. In dat soort gevallen is het handig als de patiënt een verklaring bij zich heeft waarin gesteld wordt dat de patiënt onder behandeling is geweest, dat het resterende stralingsniveau onder internationaal aanvaarde normen is en dat de patiënt geen gevaar oplevert voor de omgeving. De te verwachte dosis op 50cm en 1m kan uitgerekend worden met onderstaande spreadsheets. Daarna wordt een brief gegeven die als template gebruikt kan worden voor een verklaring van stralingsveiligheid.

Bovengenoemde zaken lijken sinds 2010 niet meer voorgekomen te zijn.

Daarnaast zijn er beperkingen rondom een eventuele crematie van overleden patiënten die met radioactieve stoffen zijn behandeld. 

Reisbrieven & uitvaart

Hoe om te gaan met overledenen die om medische redenen radioactieve stoffen hebben toegediend gekregen

+ More about and download