Reisbrieven

Het kan voorkomen dat een patiënt die behandeld is met radioactieve stoffen gedetecteerd wordt bij bijvoorbeeld een douane. In die gevallen kan het helpen als de patiënt hierover een brief vanuit de zorginstelling kan overleggen.

Hieronder staan enkele Spreadsheets die kunnen helpen met het berekenen van de dosisbijdrage aan de omgeving door patiënten die behandeld zijn met radioactieve stoffen. Daarnaast is er een algemene brief die stelt dat patiënt behandeld is met radioactieve stoffen maar geen gevaar vormt voor de omgeving, zowel in PDF als in Word format. Meestal is het voldoende de algemene brief mee te geven maar het is ook mogelijk de precieze berekening met het Spreadsheet te geven.

Als laatste is er een spreadsheet waarmee op basis van fysisch verval bepaald kan worden of een patiënt boven een gestelde activiteit komt. Afhankelijk van de gekozen drempel kan de patiënt anderen blootstellen of gedetecteerd worden door gevoelig afgestelde stralingsdetectoren. Dit kan helpen bij het vaststellen of een begeleidende brief wenselijk is.

De reisbrief voor patiënten die een I-125 behandeling van de prostaat hebben gehad staat bij de NCS communicatie Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat.

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Reageren