Dit onderwerp gaat over de herziening van de diagnostische referentieniveaus.

  • Nucleaire Geneeskunde (Niels Veltman)
  • Radiologie (Alie Vegter)
  • PiDRL (Jeroen van de Kamer)

Meer informatie kan verkregen worden via de secretaris van het platform.