RIAS Introductie + Samenvatting

Een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) dient te worden uitgevoerd volgens de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018, artikel 2.1 “Nadere eisen risico-inventarisatie en -evaluatie met het oog op de risico’s van blootstelling van werknemers aan ioniserende straling”  en Bijlage A “Nadere eisen en elementen betreffende de risico-inventarisatie en -evaluatie” (Nederlandse Overheid, 2018b).

Dit document werkt het drie stappen model van Bijlage A uit en beoogt hiermee een handvat te geven aan ziekenhuizen hoe een RI&E van de beroepsmatige blootstelling uit te voeren van alle handelingen met toestellen en met open en ingekapselde radioactieve bronnen.

Doel is dat elke individuele medewerker zijn risico’s kan inschatten (reguliere en potentiële blootstelling) op basis van de gegevens zoals gepresenteerd in een RI&E.

Het format van deze RI&E is in samenspraak met (i)SZW tot stand gekomen in de periode mei 2018 tot en met mei 2019.

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Reacties

Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur vrijdag, 3 januari 2020
Dit document is gepresenteerd op 1 november 2019 tijdens de NVKF Nascholing Risico Inventarisatie en Evaluatie
Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur donderdag, 9 mei 2019

Dit is de nieuwe versie van mei 2019

Reageren

RIAS generiek See all files

RIAS Introductie + Samenvatting

Algemene Introductie en Uniforme Samenvatting

+ More about and download