RIAS-RT: Rekenhulp RI&E voor Radiotherapie

Deze documenten beschrijven het deel van de RIAS voor Radiotherapie en moeten in samenhang gezien worden met het generieke deel. Ze dienen als inspiratiebron om een RI&E te maken maar moeten niet gezien worden als dwingend template.

De nadruk ligt hierbij op het rekenmodel voor het bepalen van mogelijke risico’s van voorspelbare scenario’s, zowel bij reguliere werkzaamheden als bij voorziene onbedoelde gebeurtenissen. Daarnaast worden signaleringsniveaus gedefinieerd, nodig voor de RIAS.

Dit rapport en de bijbehorende Excel Spreadsheet kunnen gebruikt worden als startpunt voor een RIAS op een afdeling radiotherapie. Omdat werknemers op radiotherapieafdelingen ook in aanraking kunnen komen met (PET/)CT systemen wordt hier ook kort aandacht aan besteed. Voor een uitgebreidere behandeling van deze systemen wordt verwezen naar de RIAS-RAD en RIAS-NG.

Uiteindelijk kan de RIAS ook gebuikt worden bij het beoordelen of een werknemer als blootgestelde werknemer in de A- of B-categorie wordt ingedeeld voor wie persoonsdosimetrie nodig is of wordt ingedeeld als een niet-blootgestelde werknemer, in de zogenaamde C-categorie, voor wie geen persoonsdosimetrie nodig is. Zie hiervoor de correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor de ontwikkeling van deze RIAS en het bijbehordend spreadsheet is gebruikgemaakt van de literatuur.

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Reacties

Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur vrijdag, 3 januari 2020
Dit document is gepresenteerd op 1 november 2019 tijdens de NVKF Nascholing Risico Inventarisatie en Evaluatie
Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur woensdag, 11 december 2019
Dit is de versie van december 2019

Reageren

RIAS RT See all files

RIAS-RT: Rekenhulp RI&E voor Radiotherapie

RIAS-RT

+ More about and download

RIAS-RT: references

+ More about and download