RIAS-RD: Rekenhulp RI&E voor Radiologische verrichtingen in ziekenhuizen

Deze documenten beschrijven het deel van de RIAS voor Radiologie en moeten in samenhang gezien worden met het generieke deel. Ze dienen als inspiratiebron om een RI&E te maken maar moeten niet gezien worden als dwingend template.

De nadruk ligt hierbij op het rekenmodel voor het bepalen van mogelijke risico's van voorspelbare scenario's, zowel bij reguliere werkzaamheden als bij voorziene onbedoelde gebeurtenissen. Het rapport besteed aandacht aan de methode van het gebruiken van signaleringsniveaus. De signaleringsniveaus worden gebruikt om de grootte van reguliere en potentiële blootstellingen aan straling te kunnen schatten. Het rekenmodel van deze signaleringsniveaus is gebaseerd op referentie gebruiksscenario’s. Uitgangspunt is de te gebruiken hoeveelheid straling passend bij de te medische vraagstelling op basis van DRN, de aantallen uitgevoerde verrichtingen, de eventuele aanwezigheid in tijd en plaats van de medewerker en de gebruikte afschermingmiddelen. Dit rapport is een stap naar het standaardiseren van risico-inventarisatie bij veelvoorkomende handelingen met straling bij toestellen in het kader van medische toepassingen.

Dit document is opgesteld door Arjanka Bandstra voor het RadboudUMC. Vervolgens is het ter beschikking gesteld aan de NCS.

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Reacties

Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur maandag, 8 maart 2021
Wachtwoord ni PDF aangepast aan die van de Excel
Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur vrijdag, 7 februari 2020
Het wachtwoord voor het tabblad 'zoek' is gelijkgesteld aan dat van de andere tabbladen. Daarnaast is een omissie in een verwijzing in de tab ‘sommatie MW’ vanaf cel b44 hersteld.
Met dank aan Jacob Namminga
Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur zondag, 26 januari 2020
De beveiliging van de verschillende sheets heeft per 26/1/2020hetzelfde password, behalve die van hat tabblad zoek. Die laatste wordt nog opgevraagd bij de auteur.
Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur woensdag, 8 januari 2020
In de Excel versie van december 2019 stond een rekenfout. Die is per 8 januari 2020 hersteld.
Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur vrijdag, 3 januari 2020
Dit document is gepresenteerd op 1 november 2019 tijdens de NVKF Nascholing Risico Inventarisatie en Evaluatie
Jeroen van de Kamer, NCS Bestuur woensdag, 11 december 2019
Dit is de versie van december 2019

Reageren

RIAS RD See all files

RIAS-RD: Rekenhulp RI&E voor Radiologische verrichtingen in ziekenhuizen

RIAS-RD

+ More about and download