Voor de herregistratie tot geregistreerd niveau 3 deskundige is het noodzakelijk voldoende herregeistratiepunten te verkrijgen. Vooral in de catgorie 'bijscholing' is dat lastig.

Peter Brands heeft hierover contact met de ANVS.

Meer informatie kan verkregen worden via de secretaris van het platform.