De herziening RIAS valt uiteen in een aantal onderwerpen:

  • Introductie en Samenvatting (Peter Brands)
  • RIAS-NG Spreadsheet (Jan Habraken)
  • RIAS-RD Spreadsheet (Alie Vegter)
  • RIAS-RT Spreadsheet (Marja Harbers)

Meer informatie kan verkregen worden via de secretaris van het platform.