Volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming moet de dosis die de patiënt ten gevolge van zijn diagnose oploopt herleidbaar zijn. Samen met VWS wordt gekeken naar de meest efficiënte manier. Dit onderwerp wordt getrokken door Jeroen van de kamer en Peter Brands.

Meer informatie kan verkregen worden via de secretaris van het platform.