In dit overleg met de crematoria wordt afgestemd hoe om te gaan met overledenen die recent met 125I zijn behandeld (prostaatpatiënten). Dit wordt getrokken door Marja Harbers.

Meer informatie kan verkregen worden via de secretaris van het platform.