Loodschorten

In samenwerking met Socaile Zaken en Werkgelegenheid, de arbeidsinspectie en het RIVM wordt een werkzaam protocol opgesteld voor dosisrapportage bij het gebruik van loodschorten. De aanbeveling is gebaseerd op NCS rapport 19, getiteld "Code of practice for personal dosimetry of professionals wearing protective clothing during radiological procedures." Het gaat dan om welke dosis te rapporteren (badge dosis of gecorrigeerd voor verzwakking van het loodschort) en hoe dat in NDRIS te verwerken.

Hoewel het originele rapport betrekking heeft op de conventionele loodschorten, zullen de moderne, lichtere composietschorten ook meteen worden meegenomen.

Dit project wordt getrokken door J.B. van de Kamer (email j.vd.kamer-at-nki.nl)