Terug naar de DRN pagina

Evaluatie enquête ‘Implementatie DRN’s in Nederland’

Aanleiding
De enquête ‘Implementatie DRN’s in Nederland’ was onderdeel van het NCS project “Diagnostische Referentieniveaus in Nederland Fase 2”. Dit project had als doel verdere implementatie van de DRN's in Nederland en uitbreiding van het huidige aantal verrichtingen waarvoor DRN's vastgesteld zijn in fase 1.

Het voorgestelde implementatiedeel bevatte twee onderdelen, te weten: het organiseren van een symposium (1) en het uitvoeren en verwerken van een enquête (2). Het symposium had als doel klinisch fysici, kwaliteitsmedewerkers en laboranten te scholen in de methodieken voor toetsing aan DRNs. Enige tijd na de workshop is een enquête uitgevoerd waarin werd geëvalueerd hoe de implementatie van fase 1 is verlopen.

Deelnemers
De enquête is verstuurd naar alle deelnemers en sprekers van het symposium ‘Introductie DRN’s in Nederland, December 2008’. Verder zijn er door verschillende beroepsverenigingen links naar de enquête op deze website (http://referentieniveau.blogspot.com/) naar hun leden verstuurd.

Er zijn 51 reacties binnengekomen. Van de respondenten heeft ruim 90% deelgenomen aan de workshop. 

Vraag 1

 

 

Vraag 2

 

Vraag 3

 

Vraag 4

 

Vraag 5

 

Vraag 6

 

Vraag 7

 

Vraag 8

 

Vraag 9
Wie is verantwoordelijk voor organisatorische implementatie van DRN's binnen uw organisatie? 

Radioloog: 14 meestal genoemd ism Klinisch Fysicus
Klinisch: Fysicus 17 vaak genoemd ism Stralingsdeskundige
Radiodiagnostisch laborant: 2
Röntgentechnicus: 0
Kwaliteitsmedewerker:3
Stralingsdeskundige: 2 maar vaker genoemd ism Klinisch Fysicus
Andere functionaris: 2
Is niet bekend: 11

Vraag 10
Wie is verantwoordelijk voor praktische implementatie van DRN's binnen uw organisatie?
Radioloog: 15 vaak genoemd ism Klinisch Fysicus
Klinisch Fysicus: 14 vaak genoemd ism met verschillende andere functies
Radiodiagnostisch laborant: 11 vaak genoemd ism met verschillende andere functies
Röntgentechnicus: 0
Kwaliteitsmedewerker: 2
Stralingsdeskundige: 0
Andere functionaris: 0
Is niet bekend: 9

Vraag 11
Wie heeft in uw organisatie de validatie van de dosisindicatie bij de toestellen verzorgd?
Radioloog: 0
Klinisch Fysicus: 30
Radiodiagnostisch laborant: 1 vaak genoemd ism verschillende andere functies
Röntgentechnicus: 2
Kwaliteitsmedewerker: 0
Stralingsdeskundige: 0
Leverancier: 7
Andere functionaris: 0
Is niet bekend: 11

Vraag 12
Wie heeft in uw organisatie de klinische dosiswaarden bepaald (DOP, CTDI, DLP)?
Radioloog: 5 vaak genoemd ism verschillende andere functies
Klinisch Fysicus: 21 vaak genoemd ism verschillende andere functies
Radiodiagnostisch laborant: 3
Röntgentechnicus: 2
Kwaliteitsmedewerker: 1
Stralingsdeskundige: 1
Leverancier: 4
Andere functionaris: 1
Dosiswaarden niet bepaald: 13

 

Vraag 13

 

Vraag 14

 

Vraag 15

 

Vraag 16

 

Vraag 17
Gemeten waarden zullen (anoniem) worden verzameld en gepubliceerd door het RIVM. Zie RIVM voor meer informatie. Hier kunt u ook het formulier voor het invullen van de gemeten DRN’s downloaden.

 

Vraag 18