RIAS-RD: Spreadsheet

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Reacties

Armanda Heijneman woensdag, 27 augustus
Hoop dat dit de juiste plek is voor paar opmerkingen omtrent het model voor de RIAS-RD.
Ik gebruik een aangepaste versie van dit model voor risicoanalyses. Aangepast om zo meerdere soorten onderzoeken bij bucky in te passen en ook berekening voor DEXA uit te voeren (wellicht lage belasting, maar vanwege vragen van medewerkers toch meegenomen). Uitkomsten verwerk ik vervolgens in een word-document. Dit vanwege de mogelijkheid tot het geven van extra uitleg en omdat het model lastig te gebruiken is voor medewerkers welke over verschillende locaties werken waar de kamerspecificaties van bijv. de bucky verschillend zijn. Desalniettemin ben ik zeer blij met het bestaan van het model.
Wat mij opvalt is dat in deze versie (2011_RAS-RAD_v2 0_dd_06-12-2012) de fitparameter voor gips bij 100 kV niet correct is, bij berekeningen wel handig om rekening mee te houden.
Daarnaast vraag ik mij af hoe de dosisformule voor CT interventie verkregen is? De andere 2 formules (diagnostisch lichaam: 1,2*0,0003*DLP en hoofd:0,00009*DLP) zijn conform NCRP 147 (wellicht handig om dit ook te vermelden in de toelichting van het model?), maar de formule voor interventie, 1,2*0,00009*DLP, kan ik hierin niet terug vinden. Zelf heb ik dit veranderd naar 1,2*0,0003*DLP, ervan uitgaande dat dit de juiste formule is, en mijns inziens geoorloofd omdat dit leidt tot een hogere dosis (worst-case scenario), maar mocht ik iets over het hoofd gezien hebben hoor ik dat graag.
Ik hoop dat ik dit nu geplaatst heb op de via beroepsvereniging aangekondigde discussiepagina’s voor suggesties, opmerkingen en commentaar tbv herziening van het model in najaar 2014, het is mij niet geheel duidelijk of deze reageermogelijkheid hiermee bedoeld wordt, mede doordat hier nog geen reacties geplaatst zijn. Indien deze reactie niet hier thuis hoort, mijn excuses en ik hoor graag waar deze wel thuis hoort.

Met vriendelijke groet,
Armanda Heijneman
Peter van der Hulst maandag, 7 september
Pag 19: In de formule voor phiA staan 2x vermenigvuldigen. Dit moet zijn 2x optellen. Zie: J Appl Clin Med Phys. 2003 Summer;4(3):189-94
Peter van der Hulst maandag, 7 september
Mijn bovenstaande opmerking hoort te staan bij RIAS-RT, Excuses

Reageren

RIAS RD See all files

RIAS-RD: Aanbevelingen risicoanalyse en -evaluatie voor Radiologische verrichtingen in ziekenhuizen

RIAS-RD

+ More about and download

RIAS-RD: Spreadsheet

+ More about and download