Calculators

Onderstaande tools kunnen gebruikt worden om de effectieve dosis te schatten uit het Dosis Lengte Product (DLP) of Dosis Oppervlak Product (DOP) voor diverse onderzoeken. Benadrukt wordt dat het resultaat een schatting is.
Daarnaast is er een tool om de diverse eenheden waarin DOP-waarden worden uitgedrukt om te rekenen.

Disclaimer

Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor ervaren gebruikers die de uitkomsten goed kunnen interpreteren. De verantwoordelijkheid van het gebruik van de calculators en de interpretatie van de uitkomsten is voor de verantwoording van de gebruiker.

Terug naar de DRN pagina's.